AQUA AEROBIC BLANSKO

KRYTÝ BAZÉN BLANSKO

!!! ŠPATNÁ ZPRÁVA PRO ZÁJEMKYNĚ CVIČENÍ

V BLANSKU !!!

 
Zastupitelstvo města Blansko dne 21.9.2021 na svém 13. zasedání rozhodlo o uzavření hlavní bazénové haly v objektu krytého bazénu. Rozhodnutí bylo učiněno na základě nových poznatků zjištěných během prováděných oprav v rámci objektu krytého bazénu. Nově zjištěné poznatky se týkají enormního progresu střešní konstrukce, takže by nebylo možné nadále zajistit bezpečný provoz bazénu. Vzhledem k havarijnímu stavu objektu a rozhodnutí zastupitelstva z prosince 2019 o demolici současného objektu a výstavbě nového krytého bazénu již nebude střecha nad hlavní bazénovou halou vyměňována. Bude zintenzivněna projekční příprava nové budovy s cílem začít s demoličními pracemi v průběhu roku 2022 a následnou výstavbou nového objektu v roce 2023. Primárním cílem společnosti Služby Blansko, s.r.o. bylo zajistit provoz objektu krytého bazénu až do započetí demoličních prací, v případě hlavní bazénové haly již bohužel nedokážeme garantovat bezpečný pohyb návštěvníků, proto je bazénová hala uzavřena. Ostatní provozy umístěné v objektu krytého bazénu zůstávají nadále v provozu.
 

BOHUŽEL MUSÍM S LÍTOSTÍ OZNÁMIT, ŽE NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ CVIČENÍ V BLANSKU SE MI NEPODAŘILO ZAJISTIT.

 

UVIDÍME CO NÁM PŘINESOU NOVÉ LÁZNĚ.

 

 VŠEM DĚKUJI ZA NADŠENÍ

A CHOZENÍ NA MÉ LEKCE AQUA AEROBIKU.

 

DOUFÁM, ŽE V BUDOUCNU BUDU MÍT ŠANCI

ZNOVU LEKCE OTEVŘÍT.

 

Pokud budete mít čas a chuť přijít na lekce v Brně a vybrat si vstupy z permice, tak neváhejte a pište.

 

JEDINÝ AQUA AEROBIC NYNÍ V BLANSKU PROBÍHÁ

V NEMOCNICI.

 

JÁ OSOBNĚ UČÍM VE ČTVRTEK VEČER.