Náhrada lekcí

Povinnosti a pravidla k čerpání kurzovného

Vstup na cvičení je povolen pouze s platnou permanentkou, nebo po zaplacení jednorázového vstupu, opravňující účastníka ke vstupu do bazénu.

Na kartičce je označena platnost, den a čas dohodnutého konání kurzu.

Náhrada lekce může být poskytnuta pouze v případě nepřekročení maximální kapacity bazénu.

Na nevyčerpané hodiny je tedy nutná domluva.

V případě nenahlášení nezaručuji garanci místa v bazénu.

 

Předplatitel může rovněž své místo v hodině přenechat druhé osobě, která může jít na danou lekci místo něj. Tato osoba je povinna se před vstupem do bazénu nahlásit u cvičitelky a prokázat se permanentkou předplatitele. Lektorka náhradnici/náhradníka informuje o zásadách a pravidlech cvičení.

Jestliže se účastník kurzu nemůže dostavit na předplacenou lekci a nemá místo sebe náhradu, je nutné informovat o této skutečnosti i v den konání, nejpozději však do 10,00 hod. (e-mail: kamilazvakova@seznam.cz, nebo sms na tel: 604523691). V případě nenahlášení nepřítomnosti ztrácí klient/klientka nárok na náhradu. Toto číslo bude pro hovory v provozu po-pá: 8.30-17.00 hod., o víkendech slouží pro omluvy a to formou sms. AQUA ŽVAK nemá povinnost sjednávat náhradní osoby za odhlášené klienty.

Náhrady = předem odhlášené lekce

se uplatňují v rámci předplaceného období.

Lze je také převést do dalšího cyklu v případě, že si klient zakoupí celou permanentku na další období.

Tyto lekce je možné nahradit v prvních 2 měsících nového kurzu.

* V případě odhlášení předplatitele po zahájení kurzu mu bude účtován storno poplatek=záloha 700,- Kč.

* V případě odhlášení předplatitele z kurzu a to z jakéhokoliv důvodu bude jeho místo nabídnuto k prodeji dalšímu zájemci.

Jestliže si místo koupí nový zájemce bude předplatiteli vráceno pokrácené kurzovné o uskutečněné lekce + storno poplatek ve výši 700,- Kč.

* Pokud si účastník najde sám za sebe náhradu, tak mu bude vráceno celé kurzovné s odečtenými uskutečněnými lekcemi. Storno poplatek nebude účtován.

 

Cvičící nemají nárok na vrácení peněz při absenci na hodinách.

Nevyčerpané lekce si lze nahradit v daném období kurzu.

 

Na lekce v hluboké vodě je umožněn vstup pouze osobám,

které umějí plavat.